A.D. +1268: Cudowne uzdrowienie chorej ręki pewnej matrony
Pewna szlachetna matrona Marta położyła na grobie św. Jacka chorą rękę i zaczęła ze łzami prosić:

"Święty Jacku, który wskrzesiłeś tylu umarłych i tak wielu uwolniłeś od rozmaitych chorób, racz mnie, twoją służebnicę uwolnić od bólu ręki".

Gdy to powiedziała natychmiast otrzymała dobrodziejstwo zupełnego zdrowia.