Matka Boża ukazała się św. Jackowi i przekazała mu moc czynienia cudów.

Ujrzał Jacek podczas żarliwej modlitwy Matkę Bożą i usłyszał jej słowa : "Synu mój Jacku, raduj się, albowiem twoje modlitwy miłe są mojemu Synowi i Zbawicielowi i o cokolwiek będziesz prosił za moją przyczyną, to otrzymasz". To rzekłszy, wśród świateł i chórów anielskich odeszła do nieba. A święty mąż Jacek, pocieszony tym objawieniem z ufnością wypraszał u Boga to, czego pragnął.