W 2008 roku, po pięciu latach gromadzenia danych, w podziwie dla tej postaci, postanowiłem rozpocząć pisanie pierwszego "cv" świętego Jacka, dotychczas jest ono stale uzupełniane i korygowane. Jest to opracowanie nacechowane emocjonalnym stosunkiem autora do postaci tego świętego. Ktoś z przyjaciół portalu wypowiedział piękne słowa - Odkrywanie św. Jacka to jest wiosłowanie przeciw nurtowi rzeki kłamstw o Polsce, powstałych po rozbiorach i utrwalanych we współczesnej historii. Nie cytuję źródeł moich wiadomości, poza linkami do stron internetowych, chcę , aby ta praca zachęcała innych do poszukiwań tworzących współczesny kult świętego Jacka.

Dominikanin, o.Tomasz Golonka w kazaniu w dn. 17.08.2010 r. w Gdańsku powiedział, że wiedzę o świętym Jacku czerpiemy z czterech opowieści: jest opowieść historyków, opowieść ludzka, opowieści pobożna i dominikańska, każda z nich inną drogą prowadzi do Źródła. Tu na portalu powstaje opowieść piąta - internetowa, jestem przekonany, że i ta poprowadzi w tym samym kierunku. Zapraszam.

Imienia św. Jacka w internecie, szukać należy pod rożnymi transkrypcjami językowymi: historycznie Yacinthus łac.: sancti Jacchonis (XIV w.), St. Hyacinthus, St. Hyacintus, ang.: St. Hyacinth, niem.: St. Hyazinth, St. Hyacinth, : San Giacinto fr.: Saint. Hyacinth, hisz: San. Giachinto, San. Jacinto, portugalski: Sao Jacinto. usa texas: San Jacinto, San Jacynthe, ukr: св. Гіацинт:, rus:Одровонж, Яцек, nor.: Den hellige Hyacint, turecku: Aziz Sümbül, koreańsku : 성화로 보는 성 히야친토 증거자: link tutaj litewsku Šv. Hiacintas

Kto chce się przekonać, jak w świecie jest popularny św. Jacek, niech wpisze w przeglądarki: San Jacinto de Polonia, użyje językowych transkrypcji jego imienia, lub obejrzy naszą nową stronę "Św. Jacek na mapie świata". Można zapoznać się z opisami różnych ciekawych Jackowych miejsc (tutaj), w których żywy jest kult świętego.

Również możecie przeczytać życiorys z linkami po angielsku tutaj i wysłuchać życiorysu św. Jacka po hiszpańsku na youtube tutaj i tutaj .W audycji Radia Watykan, można wysłuchać życiorysu św. Jacka po polsku: część. 1 tutaj, część 2 tutaj. Na tej stronie można przeczytać i wysłuchać jego życiorysu po włosku i obejrzeć kilka obrazów.

W ikonografii św. Jacek jest przedstawiany w stroju zakonnym dominikanów, którym jest biały habit okryty czarnym płaszczem (zobacz tutaj ). Zwykle widzimy postać trzymającą w jednej ręce figurę Matki Bożej, w drugiej monstrancję lub kustodię, rzadziej ma on w rękach różaniec, lilię, wawrzyn lub księgę, po tych atrybutach wszędzie go rozpoznacie, nawet wtedy, kiedy „historia” przemianowała go na innego świętego. Nie wiemy, jak wyglądał. W literaturze, podaniach i legendach nie zachowały się opisy postaci. Na obrazach i rzeźbach przedstawiany  jako osoba o słowiańskich rysach twarzy i jasnych włosach, chociaż nie zawsze jest to obowiązującą regułą. Może kiedyś uczeni odtworzą jego wygląd podobnie jak bł. Czesława, jego brata.

Św. Jacek Odrowąż (1183 - 1257). Dominikanin. Kaznodzieja Generalny złożył profesję zakonną na ręce  św. Dominikiem

Ten, który poszedł za głosem Chrystusa i przyniósł owoc, a owoc Jego trwa (por. J 15,6).

Zaliczany jest do największych postaci XIII wieku i uważany za jednego z najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy. Był bohaterem Dominikanów, czczonym przez swych braci prawie na równi ze św. Dominikiem ich patriarchą (72). Był człowiekiem permanentnego sukcesu.

Dokonał drugiej, pogłębionej, ewangelizacji narodu. Piąty Polak wyniesiony na ołtarze, a siódmy z kolei dominikanin spośród świętych.

Wielki historyk, profesor Feliks Koneczny, pisał, że dzięki św. Jackowi jako naród uniknęliśmy wchłonięcia przez cywilizację bizantyńską. Potwierdził to w swej homilii kard. Stefan Wyszyński (czytaj tutaj ).

Św. Jacek pragnął wzrostu potęgi kościoła katolickiego w Polsce oraz pałał miłością ku ziemi ojczystej. Ojciec Lucjan Wołek OP w 1929 roku w (64 s. 107) pisze: „Na zawsze pozostanie w dziejach Polski jego imię zapisane złotymi zgłoskami, że zrozumiał politykę pierwszego genialnego króla Bolesława Chrobrego i jak on miał wielkość swojej ojczyzny przed oczyma”. W XXI w. uznany za współzałożyciela duchowej jedności Europy. Do rozbiorów Polski największy święty w naszym Kościele. Przez zaborców zwalczany i usuwany z kart historii, jako polski pierwiastek narodowy - spoiwo łączące Polaków w naród. W regionach leżących poza wpływami politycznymi zaborców, otaczany żywym kultem. Powracał do świadomości narodowej w okresie międzywojennym, był światłem w mrokach komunizmu, i - o ironio losu - został zapomniany w III RP, co przypadkiem dane mi było stwierdzić w 2003 roku.

Cześć oddawano mu za życia i po śmierci. Kościelne podniesienie Jacka Odrowąża z Polski do rzędu Świętych Pańskich nastąpiło w dn. 17 kwietnia 1594 roku w Rzymie przez papieża Klemensa VIII. W dniu kanonizacji papież powiedział „...święci Pańscy Starego i Nowego Testamentu nie uczynili cudu, którego by i św. Jacek nie uczynił”. Jego kanonizacja była jedną z największych w historii Kościoła. Chorągwie kanonizacyjne z tej uroczystości, odnaleziono w Polsce dopiero w 2009 r , na szczęście leżały zapomniane w dominikańskim składzie.

Uświęconym życiem wyjednał sobie u Stwórcy nadzwyczajne dary: moc czynienia cudów i wskrzeszania zmarłych. Podczas modlitwy ujrzał Matkę Bożą i otrzymał od Niej obietnicę, że o cokolwiek będzie prosił Syna za Jej wstawiennictwem, to się stanie. Ta obietnica do dziś jest źródłem siły sprawczej współczesnej modlitwy do św. Jacka. Uznany za wpływowego cudotwórcę.

Należał do Zakonu Dominikanów, zwanego również Zakonem Braci Kaznodziejów po łacinie Ordo Fratrum Praedicatorum(OP) Jest jednym z ważniejszych świętych wywodzących się z tej formacji. Jeszcze za życia otaczany był kultem. Jego działalność kaznodziejska i misyjna stanowiła fundament, na którym Zakon kształcił swoich braci i organizował misje apostolskie. Współcześnie, wydaje się, że został przez braci zakonnych nieco zapomniany. Walczył słowem a nie mieczem w jego dziele zawiera się jest tradycja zarówno katolicka jak i rycerska. Poeta Kornel Ujejski nazwie go hetmanem.

W homilii wygłoszonej w 1957 r. kard. Stefan Wyszyński wezwał św. Jacka na pomoc Polsce (czytaj tutaj). Ponownie przywołał św. Jacka na misję ewangelizacyjną do naszego neopogańskiego świata, papież Jan Paweł II. Jeszcze jako Karol Wojtyła powiedział „Święty Jacek uczył naszych przodków surowej, ale autentycznej i zdrowej, życiodajnej prawdy ewangelicznej i to jest, moi drodzy, to dziedzictwo, które nam pozostawił. Chociaż został posłany do naszego narodu przed tylu wiekami, to przecież jego posłannictwo jest wciąż aktualne, wciąż trzeba przypominać tę prawdę, której uczył, tę postawę, którą wypracował, te drogi, metody, na których ta prawda się przyjmuje w umysłach, a w życiu owocuje. I dlatego czcijmy postać św. Jacka. Czcijmy go w kontekście naszych czasów.” (Kazanie kard. Karola Wojtyły czytaj tutaj ). Papież Benedykt XVI powiedział o nim, iż był „Apostołem Północy, który porwany duchem misyjnym głosił gorliwie Ewangelię od Gdańska po Kijów”.

Św Jacek był wielkim czcicielem Eucharystii i Matki Bożej. Misjonarz. Apostoł Północy. Apostoł Różańca. Nazwany imieniem „Lux ex Silesia", czyli „Światło ze Śląska", nazywany również „Światłem Północy”, ponieważ oświetlał mroki ludzkich serc i drogę do zbawienia dusz. W swej apostolskiej, dominikańskiej działalności, ogromnie umocnił i poszerzył  kult Matki Boskiej Zwycięskiej na ziemiach po których wędrował.

Patron Królestwa Polskiego i Litwy. Patron królów i papieży. Pod sztandarem z herbem "Odrowąż" rycerze walczyli zwycięsko z Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Modlił się do niego król Zygmunt III Waza o zwycięstwo nad Rosją, a król Jana III Sobieski przed bitwą pod Wiedniem. Dla pamięci o Jego wstawiennictwie, król Zygmunt III, jako votum dziękczynne za zwycięstwo pod Smoleńskiem ofiarował wspaniały relikwiarz, a żona króla Jana III - Marysieńka, ufundowała kościół w Krasnobrodzie przy klasztorze dominikanów.

Św. Jacek jest obecnie patronem Metropolii Katowickiej, Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Opolskiej i Związku Górnośląskiego . Jest patronem diecezji w Kanadzie na Filipinach. Jest patronem Diecezji w Ekwadorze (tutaj 2 link) i miasta Yaguachi na jego święto przybywa tu 600 tys ludzi. Biskupi w liście pasterskim nazwali go patronem procesu integracyjnego współczesnej Europy (56) Przed Euro 2012 młodzież podczas V Międzydiecezjalnego Turnieju Piłkarskiego im. św. Jacka, ogłosiła go patronem piłkarzy. Kościoły i kaplice pod wezwaniem świętego Jacka stoją na wszystkich kontynentach, a nawet na kamiennej pustyni w Australii.

W Polsce jest 64 kościołów i kaplic pw. św. Jacka. W Chicago jest Bazylika św. Jacka a w Jamnej jest "Dom św. Jacka". Jest też Patronem młodzieży w III tysiącleciu.

Miał bezpośredni wpływ na formację duchową  bł. Czesława, bł. Bronisławy, św. Kingi, bł. Sadoka św. Janusza z Uppsali i kilku biskupów

Posąg św. Jacka stoi w panteonie świętych na attyce kolumnady Berniniego na Placu św. Piotra w Watykanie oraz w Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.

Jego imieniem nazwano miasta: w Kanadzie, USA, Peru i Boliwii i Ekwadorze. Hrabstwo w Teksasie nosi jego imię. W Polsce Gmina Młodzieszyn ma w herbie jego postać. Natomiast w po komunistycznej Rosji jego imię przetrwało w nazwie barwy. Góry w Ameryce Północnej i Południowej nazwane są imieniem św. Jacka. W Kalifornii jest 11 miejsc związanych z imieniem naszego patrona. Kalifornia to miejsce na ziemi, gdzie imię Jacka wymawiane po hiszpańsku, jest powszechnym słowem, w tutejszych szkołach noszących imię San Jacinto: podstawowych, średnich i wyższych uczą się tysiące młodzieży. Kalifornijskie miasto San Jacinto w 2012 roku wydało proklamację ustanawiającą miesiąc sierpień miesiącem św. Jacka.

Największy obelisk świata o wys. 173 m stojący w Houston stolicy Texasu, nosi imię św. Jacka i upamiętnia jedną z najsłynniejszych bitew w historii Stanów Zjednoczonych stoczoną w 1836 r. pod miejscowością San Jacinto, wydarzenie to dało początek Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej i w ten sposób imię św. Jacka weszło do powszechnej historii USA, o czym nie wiedzą zwykli Amerykanie, tym bardziej Polacy. Zapewne stąd też, jego imieniem ochrzczono okręty wojenne, jeden z najnowocześniejszych okrętów świata USS San Jacinto (CG 56) też nosi jego imię. (tłumaczenie elektroniczne USS San Jacinto CG 56). W bitwie pod miejscowością nazwaną od jego imienia Polacy oddali ofiarę krwi i zapisali się na wieczność w panteonie bohaterów Texasu.

Jest czczony na Filipinach w miejscowościach Camalaniugan, Tuguegarao. W 2009 r. wierni z miasta Piura w Peru otrzymali jego relikwie .

Jak informuje inskrypcja na grobie św. Jacka był kiedyś patronem marynarzy.

Jego imię noszą: szkoły, akademie, muzea, instytucje, organizacje a nawet spółdzielnia mieszkaniowa.

Jest wydawnictwo św. Jacka i księgarnie jego imienia.

W Gdańsku najwyższa gotycka baszta wybudowana w XIV w., została nazwana „Jackiem” na jego cześć i przetrwała w stanie prawie nienaruszonym od XIV w., należy do byłego kompleksu klasztornego założonego w 1227 r. przy kościele pw. św. Mikołaja, skąd wyruszali dominikanie na misje do pruskich plemion. Archeolodzy odkryli tutaj komnaty w których mieszkał św. Jacek.

W Rzeszowie istnieje Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka..

Drużyny piłkarskie, młodzieżowe we Włoszech noszą jego imię - San Giacinto, a w Polsce rozgrywane są turnieje piłki nożnej o Puchar św. Jacka - nasz portal jest jednym ze sponsorów i patronów medialnych.

Pracą apostolską objął ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi, Prus i Skandynawii. W głównym kościele Dominikanów - bazylice pw. św. Sabiny na Aventynie w Rzymie - jedna z dwóch kaplic poświęcona jest świętemu Jackowi, dając tym świadectwo, że należy do największych postaci w historii Zakonu. Staraniem Polaków w 2008 r. jedyna tablica w języku polskim na zabytkach Rzymu - murach bazyliki św. Sabiny - informuje o św. Jacku, który w tej bazylice otrzymał habit z rąk św. Dominika, wstępując do Zakonu Braci Kaznodziejów. Stąd ruszył na misje z grupą braci przyjętych z nim do Zakonu i był ich przełożonym.

Poświęcali św. Jackowi swoje dzieła sławni: architekci, malarze, rzeźbiarze, piosenkarze, poeci, pisarze (np. Miecz św. Jacka, to tytuł książki o wielkim Samuelu Houstonie, pierwszym prezydencie Republiki Texasu). Jest ich tylu, że nie sposób wymienić tu wszystkich. W XVII w. św. Jacek należał do najczęściej ukazywanych świętych w malarstwie włoskim. Można powiedzieć bez przesady, że Toskania we Włoszech jest artystycznym regionem poświęconym św. Jackowi, w największych świątyniach: Florencji, Pizy, Sieny, jak również obok, w Bolonii i Piacenza, w najbardziej godnych miejscach, są wielkie freski i obrazy przedstawiające św. Jacka. W Piacenza w jednym kościele San Giovanni in Canale zgromadzono skarby: 12 obrazów i jeden fresk, sa to dzieła wielkich mistrzów renesansu. Tak bardzo kochała go Italia, że jego wizerunek był w każdym dominikańskim kościele. We włoskich miastach - państwach, był orędownikiem zarówno prostych, jak i możnych ludzi tamtej epoki. Postać jego upamiętniały dzieła sztuki najwyższego kunsztu artystycznego.

Jest pierwszym Polakiem Dominikaninem i pierwszym Dominikaninem w Polsce.

Urodził się w Kamieniu Śląskim k/Opola w rodzinie rycerskiej, należącej do możnowładczego rodu Odrowążów, mieniącego się herbem „Wąsy nadziane na strzałę”. Herb szlachecki Odrowążów zwany „odrowążówką” ma dzisiaj miasto Opoczno i miejscowość Odrowąż - ich dawna siedziba rodowa. Istniejący w Odrowążu kościół pw. św. Jacka wg legendy powstał w miejscu dawnego kościoła, którego lokalizację wyznaczył sam św. Jacek, wbijając misyjny krzyż. Odrowążówkę, związaną ze św. Jackiem, także mają w herbie: 3 powiaty, 4 miasta i 3 wsie w Polsce oraz 5 miast czeskich. Duchowy związek ze św. Jackiem podkreślił arcybiskup Damian Zimoń biorąc „odrowążówkę” do własnego herbu arcybiskupiego.

Na Śląsku, życie kapłańskie i duszpasterstwo związał z kultem św. Jacka ks. abp. Alfons Nossol, to dzięki niemu z gruzów odrodziło Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, zwanym Szmaragdem Opolskiej Ziemi.

Lata młodzieńcze spędził w Krakowie gdzie ukończył szW 2022 roku osiągnęliśmy 1000 opublikowanych artykułów . Wikicytaty otworzyła stronę św. Jacka patrz tutaj Przekazaliśmy 46.000 zł na prace remontowe w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku - miejscu bliskim św. Jackowi. Ukazał się Reportaż telewizyjny o św. Jacku i o portalu internetowym w TVP3 Magazyn Katolicki "Droga" (Patrz tutaj)
W 2023 roku św. Jack peregrynuje w Kościele Domowym w Straszynie ufundowaliśmy replikę rzeźby z kościoła pw. św. Jacka w Straszynie do tego celu (o tym tutaj) . Odnotowaliśmy 4 000 000. odsłonę portalu (o tym tutaj). Sponsorowaliśmy wydanie po ukraińsku książki pt: Św. Jacek - Skuteczny święty ( o tym tutaj) i otrzymaliśmy podziękowanie od abp. Mieczysława Mokrzyckiego - Metropolity Lwowskiegokołę katedralną na Wawelu. Studiował w Paryżu i Bolonii zostając doktorem filozofii, prawa i teologii. Był księdzem, kanonikiem katedry wawelskiej, już przed wstąpieniem do Zakonu był zwolennikiem i propagatorem reformy gregoriańskiej w Kościele. Wykształceniem i stopniem znajomości świata przewyższał książąt. Został przyjęty do Zakonu w 1218 r przez św. Dominika , stało się to w Bazylice pw. św. Sabiny w Rzymie. Jest jedynym świętym Kościoła, któremu założyciel dominikanów osobiście przywdział habit zakonny, udzielając dyspensy z nowicjatu. Posiadał godność Kaznodziei Generalnego- najwyższą w Zakonie. Był znaną postacią na dworze papieskim, dworach królewskich i książęcych i miał tam wielu przyjaciół. Zrezygnował z proponowanych mu godności kościelnych. Bernini rzeźbiąc postać św. Jacka złożył u jego stóp mitrę biskupią jako symbol tej rezygnacji.

Znakomity organizator, założyciel fundator 32 klasztorów dominikańskich na terenach Polski, Austrii , Czech, Słowacji, Litwy, Prus, Rusi i 600 zakonników. Nawet utworzenie części klasztorów w Niemczech i Skandynawii  przypisuje się Jego osobie. Pierwszy klasztor założył we Fryzaku w Karyntii, tym samym stał się założycielem prowincji niemieckiej. (73.str 27).Twórca i Ojciec Założyciel Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejów, będącej gwarantem katolicyzmu, obejmującej i jednoczącej podzielone ziemie piastowskie. Pierwszy klasztor, ustanowiony stolicą prowincji w Polsce, złożył w Krakowie przy kościele pw. św. Trójcy i został jego pierwszym przeorem, następnie pierwszym prowincjałem organizującej się prowincji. Sieć klasztorów założonych przez św. Jacka ogarnęła ziemie piastowskie i dzięki nim dokonało się wielkie przebudzenie religijne narodu i zachowany został związek z Pomorzem. Kiedy umierał w 1257 r.

Świętość i mądrość wspierały jego pracę apostolską i dawały rozeznanie polityczne. W 1218 r. otrzymał od papieża Honoriusza III. „paszport” i wyruszył z towarzyszami na Misję Północną. Nauczał Ewangelii: Słowian, Prusów, Jaćwingów, Kumanów, Mongołów. W imieniu Stolicy Apostolskiej podejmował działania dyplomatyczne mające na celu połączenie kościoła łacińskiego i prawosławnego oraz zjednania Mongołów do udziału w wyzwoleniu Ziemi Świętej. Uważa się, że za jego przyczyną Mendog został pierwszym królem Litwy, a książę Daniel Halicki, królem Rusi. To on doprowadził do objęcia ekskomuniką Krzyżaków za sprzeniewierzenie się woli Kościoła i zbrodnie na ewangelizowanej ludności. Jego dzieło apostolskie na Ziemiach Piastów uchroniło Polskę od zniknięcia z mapy Europy, a bohaterska postawa zapobiegła wielkim zniszczeniom w wojnie z armią Mongołów. Był gorącym orędownikiem jednoczącej Piastów kanonizacji św. Stanisława,

Uczył miłości do Matki Bożej i Jej Syna, tak możnych, jak i prosty lud, głosząc wspaniałe kazania i dając przykład własnym życiem na wzór swojego Mistrza i pierwszych apostołów. Gorliwy propagator modlitwy różańcowej. Uznawany za autora hymnu „Bogurodzica”. Siał ziarno Ewangelii nie patrząc kto będzie żniwował. Wzór i opiekun duchowy dla pokoleń dominikanów, którzy za jego przykładem i z jego imieniem w modlitwie, nieśli wiarę w Chrystusa na krańce świata. Wśród nich byli męczennicy: bł. Jacek Orfandel- Hiszpan, bł. Józef od św. Jacka- Japończyk, san. Jacinto Castaneda, również Hiszpan, zginęli oni za wiarę na Dalekim Wschodzie.

Już za życia cieszył się sławą wielkiego cudotwórcy bo była z nim Łaska Boża, a jego heroiczne czyny i dokonywane cuda, pozostały przez stulecia w ludzkiej pamięci. Przez wieki był również pośrednikiem w modlitwie i skutecznym orędownikiem o łaski Boże dla proszących. Na całym świecie, w licznych kościołach i kaplicach są obrazy i rzeźby przedstawiające św. Jacka, postawione jako wota tych, którzy doznali sprawczej siły jego pośrednictwa. W jego dziele spełniło się powołanie pierwszych Apostołów: „aby szli i owoc przynosili, a owoc ich trwał” (por J 15,6). Podobnie jak biblijny Samuel usłyszał wezwanie Boga i odpowiedział - " Poślij mnie Ojcze!". Zawołanie to stało się również drogowskazem współczesnej młodzieży, śmiało podejmującej się misji głoszenia prawd naszej wiary w trzecim tysiącleciu.

Do ostatniego tchnienia pełnił podjętą misję, zmarł w wyznaczonej przez siebie godzinie dziewiątej w dn. 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie. Umierał jak prawdziwy rycerz Chrystusowy (72).Został pochowany w kościele pw. św. Trójcy, przy którym założył klasztor i w którym spoczywa w kaplicy nazwanej jego imieniem. W ostatnich słowach życia przekazał braciom zakonnym testament (Testament św. Jacka tutaj ) „żebyście byli pokorni, mieli wzajemną miłość i zachowali dobrowolne ubóstwo” Papież Klemens VII w 1527 roku ogłosił go błogosławionym, a Klemens VIII w dn. 17 kwietnia 1594 r. zaliczył go w poczet świętych.

Św. Jacek jako symbol Kościoła, światło Kontreformacji, był zaciekle atakowany przez protestantów kwestionujących prawdy wiary katolickiej tj. m.in. kult maryjny i kult eucharystyczny. Będąc również symbolem polskości i katolicyzmu, usuwany był z pamięci narodu, przez zaborców, a w XX w. przez agresorów Niemców i Rosjan.

W 1963 r. po Soborze Watykańskim II, w nowym kalendarzu liturgicznym, niestety, uznany został za „świętego lokalnego”.

Pozostał w pamięci w miejscach, do których nie sięgała wroga polityka zaborców i agresorów. Dzisiaj odnajdujemy Go we Włoszech, Hiszpanii, obu Amerykach w Azji, odnotowujemy w Internecie jak funkcjonuje w globalnej świadomości. Każdy Amerykanin zna imię San Jacinto, lecz nie każdywie kim był ów święty i skąd pochodził.

Św. Jacek ( San Jacinto) to najlepsza „Marka Polskiej Historii”, ponownie rozpoznawalna na całym świecie, do czego przyczynia się i ta strona internetowa.

W 2010 r. najlepiej opracowanym życiorysem św. Jacka w Internecie jest publikacja na stronie parafii pw. św. Jacka w Gliwicach Sośnicy i może służyć jako wzorzec, celom religijnym.

Uroczyście obchodzono w 2007 roku, 750. rocznicę śmierci św. Jacka. Kulminacyjnym wydarzeniem była pielgrzymka ok. 2000 osób do Rzymu do bazyliki św. Sabiny, aby w ten sposób oddać hołd wielkiemu Polakowi w miejscu, w którym wstąpił do Zakonu. Także przy u stóp jego kaplicy, w bazylice św. Sabiny w Rzymie, modlili się Polacy w 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską, o rychłą kanonizację papieża Jana Pawła II. Odbyło się Sympozjum Międzynarodowe na Uniwersytecie Angelicum „Św. Jacek Odrowąż - Apostoł Pólnocnej Europy”. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” dał galowy koncert w Auli Pawła VI.

Współczesne dodatki do cv:

W 2007 r.

gołąb wskazał nam św. Jacka

W 2008 r.

Odkryliśmy skarby Piacenzy. W Strzelcach Opolskich zrealizowano edukacyjny projekt dla młodzieży „Św. Jacek, Światło ze Śląska”. Jesteśmy patronem medialnym i jednym ze sponsorów turnieju w każdej corocznej jego edycji.

Na naszym portalu prowadzimy interaktywne kalendarium życia i kultu św. Jacka.

W 2009 r.

Odkryliśmy w Radiu Watykańskim nagrania audycji o św. Jacku i jego kanonizacji i uzyskaliśmy zgodę na publikację .

Na wędrówkę szlakiem św. Jacka po Polsce można zapisać się tutaj. Mamy udział w tablicy upamiętniajacej św. Jacka, wmurowanej w ścianę bazyliki św. Sabiny w Rzymie. W Bolzano we Włoszech potwierdziło się, że krążownik USS CG 56 nazywa się św. Jacek (hisz. San Jacinto).

W 2010 r.

Odkryliśmy, że imię to zna każdy Amerykanin, ponieważ jest ono na początku historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej).

W Internecie opublikowano wiele biografii św. Jacka, będziemy je wyszukiwali i publikować zakładce Inne strony św. Jacka.

W 2011 r

odrestaurowano kaplicę św. Jacka w bazylice pw. św. Mikołaja w Gdańsku, mamy w tym udział pisząc jak cieniem podpisywał zapomnianą tu kaplicę.

Zaatakowali portal hakerzy , wyszliśmy z tego obronną ręką, Google wznowiło indeksację strony w Dniu św. Jacka.

W 2012 r.

rozpoczeliśmy publikację cyklu artykułów o tym co dzisjesza Polska może dowiedzieć się od św. Jacka, czytaj tutaj.

Pokazujemy na Google Eart obecność św. Jacka w globalnej świadomości. (tutaj).

Odkryliśmy mitrę biskupią u stóp posągu św. Jacka na attyce Berniniego.

Odkryliśmy, że od 2009 r PTTk O/Opole nagradza turystów Międzynarodową Odznaką świętego Jacka.

Na V Turnieju Piłki Nożnej przyjęto, aby św. Jacek został patronem piłkarzy.

Rada Miasta San Jacinto w Kalifornii proklamowała miesiąc sierpień miesiącem św. Jacka.

Wspófinansowaliśmy wydanie książki o św. Jacku.

2012.10.09 W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie podsumowujące dorobek sympozjum z 2007 roku, które wówczas odbyło się w Angelicum w Rzymie (patrz wyżej). Tytuł spotkania „Jacek Odrowąż - święty wciąż do odkrycia”. Po raz pierwszy wygłosiłem publiczną prelekcję o św. Jacku pt. „Św. Jacek na świecie - sami nie wiecie kogo posiadacie”. Sprawozdanie ze spotkania (tutaj). Echa medialene (tutaj).

2012.08.17 Miasto San Jacinto w Kaliforni proklamowało sierpień miesiącem św. Jacka. (tutaj)

W 2013 r.

Znależliśmy w internecie „homilię św. Jacka” wg Jacka Kowalskiego.

Miesięczni Katolicki "Nasza Arka" nr8/2013, wydał papierową i internetową publikację będącą dużym kompendium wiedzy o św. Jacku.

Św. Jacek został wybrany Najwybitniejszym Ślązakiem Wszechczasów w Plebiscycie Dziennika Zachodniego, uzyskując 42 243 głosów. w połowie głosowania zainicjowaliśmy wsparcie w świecie wirtualnym prowadzące do sukcesu.

W 2014 r.

Sponsorowaliśmy wydanie książki pt. „Uczył nas chodzić z Maryją ”, „Karol Wojtyła - Jan Paweł II o św. Jacku” autor: ks. Arkadiusz Nocoń. Podczas pobytu w Rzymie na kanonizacji św. Jana Pawła II dokonaliśmy odkryć nowych miejsc jackowych w tym mieście

W 2015r.

Odkryliśmy dla Internautów Jackową Madonnę we Lwowie, oraz opublikowaliśmy pracę ukraińskiego naukowca na ten temat. W Pasłęku odbyło się prawykonanie „Mszy ku czci św. Jacka”. Padł rekord oglądalności, 1 000 000 odsłon.

W 2016r.

Odnalazłem św. Jacka w Irlandii i wygłosiłem prelekcję pt. Popularność św. Jacka na świecie.
Coroczny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka został ogłoszony  "Imprezą sportową roku 2015" roku na Opolszczyźnie . Jesteśmy jednym z patronów medialnych i sponsorów tej imprezy

W 2017 r. Radio DOXA nagrało audycję o św. Jacku. Razem z Panem Adamem Kała udzieliliśmy wywiadu (tutaj)

W 2018 r. Ks. infułat Michał Jagosz poinformował nas, że w bazylice Santa Maria Maggiore jest relikwiarz św. Jacka (tutaj)
- Podróż do Lwowa jako kontynuacja starań o renowacje i przywrócenie do kultu figury Matki Bożej Jackowej. Spotkanie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim. Konsulem RP Włodzimierzem Sulgostowskim. Wizyta w Muzeum miasta Lwowa. Nagranie audycji dla Radia Katolickiego Lwów. Artykuł w Kurierze Galicyjskim pt. Madonna Jackowa - Matką Lwowa

W 2019 r . Św. Jacek jako wzór ewangelizacji, był tematem XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej
- Ks. Ryszard Bugajski - proboszcz parafii pw. św. Jacka w Straszynie odprawia każdego 17. dnia miesiąca  Mszę Świętą w intencjach opublikowanych na naszym portalu.
- Z inspiracji i za namową o. Mariusza Krawca SSP , napisałem książkę pt. "Święty Jacek" więcej niż modlitewnik. Wydanej w serii pn. "Skuteczni Święci" przez Wydawnictwo "Święty Paweł"
- Zaniosłem św. Jacka do Ziemi Świętej - relacja z pielgrzymki

W 2020 r . Pandemia zawiesiła plan wydania mojej książki po ukraińsku i jej promocji w Kijowie. Opisałem jedną noc z koronawirusem w Sopocie, zalecając leki z Bożej Apteki i lekarza . Odnotowaliśmy 3 000 000 odsłonę artykułów na portalu, uczynił to Pan Jan Hałuszczak o tym czytaj tutaj

W 2021r. 2021 był to rok zmagań o Madonnę Jackową Lwowską. Ukazały się dwa artykuły czasopismach naukowych cytujących doniesienia naszego portalu o obecności Madonny Jackowej we Lwowie. Ponieważ polscy autorzy nie zapoznali się z publikacjami naukowców ukraińskich, ukazało się na portalu kilka naszych publikacji.   Można się z nimi zapoznać wpisując słowo madonn w wyszukiwarkę. Cykl publikacji zamka w tym roku artykuł pt. "Matka Boża przybyła do nas ze Wschodu".

Jubileusz 800. lecia przybycia Dominikanów do Polski obchodzono w taki sposób jakby "spadli oni z Nieba" nie podkreślano imienia Jacka jako ojca polskich braci i założyciela Zakonu  w naszym kraju i jego imię się nie przebijało o tym trochę tutaj.

W 2022 roku osiągnęliśmy 1000 opublikowanych artykułów . Wikicytaty otworzyła stronę św. Jacka patrz tutaj
Przeprowadziliśmy zbiórkę i przekazaliśmy 46. 350 zł na prace remontowe w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku - miejscu bliskim św. Jackowi ( o tym tutaj)
Ukazał się reportaż telewizyjny o św. Jacku i o portalu internetowym w TVP3 Magazyn Katolicki "Droga" (Patrz tutaj)

W 2023 roku św. Jack peregrynuje w Kościele Domowym w Straszynie, ufundowaliśmy replikę rzeźby z kościoła pw. św. Jacka w Straszynie do tego celu (o tym tutaj) . Odnotowaliśmy 4 000 000. odsłonę portalu (o tym tutaj). Sponsorowaliśmy wydanie po ukraińsku książki pt: Św. Jacek - Skuteczny święty ( o tym tutaj) i otrzymaliśmy podziękowanie od abp. Mieczysława Mokrzyckiego - Metropolity Lwowskiego i TVP 3 Gdańsk pokazała w Magazynie Droga reportaż

autor: Zbigniew Borkowski