Spis treści

1606

Abraham Bzowski pisze książkę o św. Jacku i jego współpracownikach Thaumaturgusie i Propagagu. Skrytykowaną  przez XX wiecznych historyków w oparciu o słabe argumenty w imię ówczesnej prawdy materialnej przez nich odkrytej i nam objawionej. Polemika z krytykami zapewne wzmocni kult Jacka.

1611

Król Zygmunt III Waza jako wotum za zwycięstwo odniesione pod Smoleńskiem funduje relikwiarz na głowę św. Jacka i przekazuje go dominikanom. Relikwiarz powstał prawdopodobnie w Krakowie lub Augsburgu. Ma kształt umieszczonej na cokole świątyni z kopułą. U góry znajduje się kryształowy wziernik, przez który można oglądać relikwię. Boczne ściany zdobią sceny z męki Chrystusa

1612

powstaje prowincja ruska dominikanów i otrzymuje za patrona św. Jacka. Liczy 12 klasztorów. Dzisiaj o prowincji tutaj

1614 - 1627
powstaje kaplica św. Jacka w Krakowie w kościele pw. Świętej Trójcy w której złożono doczesne  szczątki św. Jacka

1622

W Nagasaki męczeńską śmierć ponieśli bł. Jacek Orfanel z Hiszpanii i bł. Józef od św. Jacka.

1638

Wybudowano w Warszawie kościół ku czci św. Jacka(16)

1647

Kapituła Generalna w Walencii, utworzyła prowincję na Litwie pod wezwaniem św. Anioła stróża. Od tego czasu istniały w Polsce trzy prowincje dominikańskie: polska, powstała r. 1228, liczyła w roku 1720 klasztorów 43, klasztorów obserwantów 12, żeńskich klasztorów 10; ruska św. Jacka, założona r. 1612, miała r. 1720 klasztorów męskich 69, żeńskich 3; litewska św. Anioła Stróża utworzona r.1647 liczyła w r 1818 klasztorów męskich 38 i żenski 1.

1667

W kościele św. Jakuba w Sandomierzu powstała Kaplica św. Jacka w miejscu legendarnej celi św. Jacka. W 1677 biskup Mikołaj Obarski umieścił w niej relikwie św. Jacka, oraz relikwie świętych Aleksandra, Faustyna i Prota (św. Hyacynt i św. Prot byli męczennikami z trzeciego wieku). Ostateczne prace adaptacyjne w tej kaplicy wykonano dopiero ok 1874r.

1670 - 1673 na kolumnadzie Berniniego na placu św. Piotra w Rzymie wśród 139 postaci świętych, umieszczono rzeźbę św. Jacka, jako jedynego z polskich świętych. Rzeźbę wykonał Lazzaro Moreli przedstawiając jednego z największych misjonarzy Koscioła Starego Kontynentu, sąsiadując ze św Ksawerym i św. Ludwikiem Bertrandem. W zamyśle architekta, jawił się jako misjonarz Starego Kontynentu, sąsiadując ze św. Franciszkiem Ksawerym i św. Ludwikiem Bertrandem, reprezentującymi ewangelizację nowych lądów. O naszym odkryciu rzeźby dla turystów z Polski piszemy tutaj Niewielu wie, że autor rzeźb nadał św. Antoniemu rysy twarzy naszego świetego.

1673

Powstaje kopia obrazu z kościoła w Odrowążu przedstawiająca św. Jacka w chwili objawienia się mu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, obecnie znajduje się ona w kaplicy św. Jacka w kościele św. Jakuba w Sandomierzu.(1)

1683

Bitwa pod Wiedniem . Przed relikwiami św. Jacka  Król Jan III Sobieski wyjednał zwycięstwo wyruszając pod Wiedeń. I tak św. Jacek miał udział zmianie oblicza świata. Bitwa pod Wiedniem – bitwa stoczona 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy pod Wiedniem. Zakończyła się przegraną Turcji, która nie podniosła się już po tym uderzeniu i przestała stanowić zagrożenie dla ówczesnej Europy. Po zwycięstwie król wystarał się o ogłoszenie św. Jacka patronem Polski

1686

Za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego św. Jacek został ogłoszony patronem Królestwa Polskiego i Litwy, aż do II Soboru Watykańskiego w 1965 roku, gdy na liście patronów Polski zastąpił go św. Jan Kanty

1687

W "Aktach Wizytacyjnych" kościoła w Kamieniu św. Jacek przedstawiony jest jako pierwszy patron kościoła. (15) Przez Pawła Włodkowica na Soborze w Konstancy zostaje po raz pierwszy sformułowane i przedstawione teoretycznie prawo ludności uznane wówczas w naszej polityce państwowej jako zasada wdrażana przez św. Jacka tj. politycznego jednoczenia a nie podbijania sąsiednich, słabszych narodów. Paweł Włodkowic czerpie w swym wystąpieniu z Jego dokonań i doświadczeń.

1690
otwarcie kaplicy św. Jacka w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku