W Wilnie w dniu 26 marca 2022 roku w  miesiąc po napaści rosyjskiej odbyła się się procesja z modlitwą do św. Jacka  o pokój i zwycięstwo dla Ukrainy. Przechodziła  ulicami  od kaplicy św. Jacka do kościoła pod wezwaniem apostołów Filipa i Jakuba. Informacja pochodzi ze strony www.bernardinai.lt  również z  Facebook

Zaskakujące jest to, że w Litwie a nie w Polsce lub Ukrainie publicznie modlono się za wstawiennictwem św. Jacka.
Podobnie modlono się przed zwycięską  bitwą pod Smoleńskiem, która pozwoliła zdobyć Moskwę  a później o zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem, zawierzając losy wojny wstawiennictwu św. Jacka. Modlił się do niego król Zygmunt III Waza o zwycięstwo nad Rosją, a król Jan III Sobieski przed bitwą pod Wiedniem. Śladem tych modlitw  są vota dziękczynne: Zygmunt III Waza ufundował relikwiarz na głowę św. Jacka a Jan III Sobieski  w podzięce uczynił św. Jacka Patronem Królestwa Polskiego i Litwy. Trzeba pójść za wzorem Litwinów i królów i prosić, tym razem o pokój w wojnie ukraińsko rosyjskiej. Trzeba !. Proście, a będzie wam dane (Mt. 7:7-12)
Szczególnie mocne będzie to wstawiennictwo w dniu 17 sierpnia, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie świętego Jacka w Kościele.