W krakowskim klasztorze przy ul. Stolarskiej zostało otwarte pierwsze w kraju Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów. Muzeum będzie dostępne dla zwiedzających od stycznia 2023 r. Gratulujemy i zapraszamy czytelników do zwiedzania.


  Jednakże, informujący o otwarciu  fB patrz tutaj nie wspomina o alabastrowym posągu  Matki Bożej zwanym Madonną Jackową, przechowywanym w klasztorze krakowskim. Nie znajdujemy jej również na opublikowanych fotografiach z wystawy. Jedynie na jednym zdjęciu dostrzegłem obraz tej rzeźby namalowany przez Saturnina Świerzyńskiego dla Wincentego Pola. Historię tego obrazu opisałem w artykule pt:" Madonna Jackowa w.g Saturnina Świerzyńskiego. Refleksje wokół obrazu" czytaj tutaj.
Nie mówi się w tej publikacji o ojcu prowincji św. Jacku Odrowążu, informacja ta ominęła nie tylko jego ale cenną  rzeźbę Madonny.
Kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. u grobu świętego Jacka w bazylice pw. św. Trójcy, przy której powstało muzeum w dn. 17 sierpnia 2009r powiedział tak cyt. "Są to dwa skarby, które artyści utrwalają w obrazach i figurach św. Jacka — Eucharystia i posąg Matki Jezusa”. Ojcowie Dominikanie pokażcie je o to apelujemy.  O Madonnie Jackowej Krakowskiej napisałem więcej w 2006 roku w artykule pt "Tajemnice Matki Boskiej Jackowej. Madonny Jackowej".  czytaj tutaj Potem  odkryłem Madonnę Jackową we Lwowie o tym wydarzeniu poinformował Kurier Galicyjski w artykule pt: Madonna Jackowa. Matką Lwowa czytaj tutaj  i Radio Katolickie Lwów posłuchaj audycji tutaj.

Mam nadzieję, że dla Madonny Krakowskiej będzie należne miejsce w Krakowie, zanim ta Lwowska powróci ponownie na wystawę w Muzeum Lwowskim chwilowo zamkniętą z powodu remontu. Muzeum ma swoją siedzibę w dawnym klasztorze Dominikanów przy kościele pw. Bożego Ciała we Lwowie, gdzie książę Potocki zbudował dla niej kaplicę. Jest teraz klimat polityczny, aby kościół ten powrócił do dominikanów, zmuszonych podczas okupacji do opuszczenia Lwowa. Wówczas  Madonna Lwowska powróci do swojej kaplicy i zapewne. jak było dawniej, zostanie ogłoszona Matką Lwowa.
Za kilka lat będziemy obchodzili Jubileusz 800 lecia przybycia Dominikanów do Lwowa. Jest w historii Lwowa zasłużone miejsce tak dla św. Jacka jak i jego braci.
Św. Jacku Pomóż!
Dziękuję Panu Jackowi Osiewała za nadesłanie informacji o otwarciu muzeum