W wirydarzu dawnego klasztoru dominikanów przy kościele Bożego Ciała we Lwowie odkryliśmy malowidła ścienne związane z hagiografią św. Jacka .

Na pierwszym zdjęciu dominikanie św. Jacek, bł. Czesław i bł. Sadok przybywają do Krakowa. Książę Leszek Biały i biskup Iwo Odrowąż wraz z mieszczanami i zbrojnym witają przybyszów, wychodząc daleko przed bramy miasta. Nad głowami powieją chorągwie Piastów i Krakowa. Drugi fresk przedstawia błogosławieństwo papieża Honoriusza III udzielone św. Jackowi i bł. Czesławowi, przed wyruszeniem na Misję Północną. Papież wręcza dominikanom różaniec. Za jego plecami widoczna płaskorzeźba Matki Bożej na tronie. Zapowiedź apostolatu Maryjnego św. Jacka. Jak opisują te sceny hagiografowie przeczytacie tutaj zaczynając od roku 1218
Freski wykonał malarz Karol Gustaw Polityński

 

leszek

papiez