Czy będą jakieś głośne uroczystość związane z  800.leciem przybycia Dominikanów do Polski?  Powinno czekać nas wiele wydarzeń związanych z tym Jubileuszem.
Niech inspiracją będzie obraz na ścianie w kościele pw. Bożego Ciała we Lwowie . Link tutaj .

Zasługuje on na współczesną analizę i interpretację, ku podniesieniu ducha organizacyjnego przed Jubileuszem. Na obrazie Leszek Biały władca Polski, biskup Iwo Odrowąż, rycerstwo i sztandary,  uroczyście witają Dominikanów przybywających do Krakowa w Dniu Wszystkich Świętych AD 1219 (patrz 64 str.43  ) historycy przytaczają i inne lata i każdy ma swoje argumenty. Przemilczeć jakoś takiego Jubileuszu się nie godzi. Jeśli Jubileusz zaczniemy teraz a zakończymy za 3 lata, to tylko lepiej dla sprawy. Na co nas będzie stać w podziękowaniu Dominikanom za minione stulecia służby Bogu i Ojczyźnie? Na 750. Jubileusz wyznaczono rok 1972 r i pozostało kazanie z tamtego jubileuszu (tutaj)
W 2018 w Lienz było tak. (tutaj)
leszek