A.D. 1240: Dziecko dla niepłodnej szlachcianki

Niepłodna przez 20 lat szlachcianka Felicja otrzymuje potomka dzięki modlitwie św. Jacka.

Powiedział jej:
"Córko, Felicjo, idź do domu, urodzisz syna, z którego potomstwa  wyjdą liczni biskupi i baronowie".


Tak też się stało.