Silni duchem i o zdrowym ciele poddają się próbie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Idea uczestnictwa zwarta jest w definicji EDK.

Polega ona na przebyciu wielu kilometrów (powyżej 40 km.), w nocy, w samotności, w skupieniu, w mieście i poza nim, rozważając stacje Drogi Krzyżowej.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to droga ludzi pracujących nad sobą, gotowych na zmianę swojego życia. Najpierw jednak gotowych na utratę komfortu życia, aby jeszcze bardziej otworzyć się na działanie Pana Boga, który tych zmian dokonuje!
 (więcej o EDK tutaj)

Taką próbę przeszedł w tym roku Pan Jacek Osiewała na trasie, której patronuje św. Jacek, Screen z GPS poniżej.
EDK z Wrocławia na Ślężę wyznaczyli dominikanie wrocławscy. Podobne drogi istnieją w różnych regionach świata. Spójrzcie na mapę tras ( tutaj).
Panie Jacku gratuluję i dziękuję za informację.
Pozdrawiam w oczekiwaniu na "Wesołego Alleluja"..
trasa