Wkraczając w 2017 rok, będący 760. rocznicą śmierci św. Jacka (1257) zachęcam ponownie do nabycia w formie papierowej lub elektronicznej współczesnej monografii św. Jacka.

Książka jest napisana lekkim językiem i przybliża nam średniowieczną postać świętego,  pomagając zrozumieć, że św. Jacek jest  dobrym świętym na nasze czasy. Będziemy z niej korzystać uzupełniając i korygując nasze dotychczasowe publikacje oraz rozwijać niektóre ciekawe wątki będące inspiracją do nowych artykułów. Dziękujemy autorce, za wspomnienie o nas na str. 224 w rozdziale pt. "Jacka życie po życiu",  tytuł rozdziału mógłby być  podtytułem naszej strony internetowej, bo trafnie definiuje naszą misję. Czytaj dalej

wierny_pies_panski.jpg Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża
autor: Elżbieta Wiater
Wydawnictwo: Zanak
cena: 29,93 zł
Możliwość zakupu: Tutaj wersja e-book tutaj
Bestseller wydawniczy ostatniego dziesięciolecia. Wiele dobrych recenzji.

- wybrane fragmenty z zapowiedzi książki

.....Rozsądny i energiczny założył mocne fundamenty pod nowy zakon na ziemiach polskich, fundamenty tak silne, że są w stanie wytrzymać nieustanne ataki ducha niedbałości, który wydaje się być głównym demonem ścigającym polskich braci.
.....Nie znamy dokładnych rysów jego twarzy, jednak z gąszczu źródeł wychyla się ku nam oblicze energiczne i zdecydowane a jednocześnie pełne współczucia i zawierzenia Bogu i Matce Bożej. Jest świetnym patronem dla wszystkich, którzy toną w sensie dosłownym i przenośnym. Nie ma takiej głębi, z której Jackowe wstawiennictwo nie potrafiło by wywołać nieszczęśnika i przywrócić mu życia. Zaręczam.

Recenzja wydawcy książki:
Fragmenty.....
....Święty Jacek – duchowy syn św. Dominika, od ośmiu wieków jeden z najskuteczniejszych orędowników, pierwszy polski święty, którego kult rozszerzył się m.in. na Azję i obie Ameryki.
.....Granice polityczne ani prawa fizyki nie stanowiły dla niego przeszkody. Uzdrawiał, wskrzeszał umarłych, uwalniał opętanych. Zmieniał oblicze Kościoła i całej Europy. Matka Boża obiecała mu, że zawsze go wysłucha, i wielokrotnie to udowadniała.

dr Tomasz Gałuszka OP, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego
Dominikanie polscy mają szczęście nie tylko do wspaniałych świętych, ale również do nad wyraz dobrych hagiografów. Do ich listy trzeba dołączyć jeszcze jedną „hagiografkę” i wytrawną „dominikanolożkę” – dr Elżbietę Wiater (…). Prezentowana książka jest inna niż poprzednie biografie świętego Jacka. Autorka poznała bodaj wszystkie najnowsze opracowania naukowe dotyczące tego pierwszego polskiego dominikanina. Należy podkreślić, że nie ograniczyła się tylko do studiów historycznych i źródłowych, ale sięgnęła do prac archeologów, historyków sztuki i kultury średniowiecza. Rezultat jest imponujący, a co najważniejsze, święty Jacek Odrowąż ożywa na kartach książki i można go wręcz fizycznie dotknąć (…).
Święty Jacek fascynował XIII-wiecznych Polaków. Teraz przyszedł czas na ludzi XXI wieku.

ze strony internetowej historykon.pl ( fragmenty)

.......Zadanie jakie postawiła sobie autorka książki zostało doskonale wypełnione. W tekście widać nie tylko znajomość literatury przedmiotu oraz znajomości historii Kościoła i Polski w średniowieczu. Elżbieta Wiater swoja opowieść o dominikaninie osnuła na doskonałym przeciwstawieniu środowiska rodzinnego z jednej strony i zakonu kaznodziejskiego z drugiej.
......Zastanawiając się nad książką Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża należy uznać ją za doskonały kompromis pomiędzy hagiografią a popularyzacją wiedzy o historii. Można je łączyć ale można też pominąć te elementy książki, które nas nie interesują. A z całą pewnością czyta się tę książkę bardzo przyjemnie.

ze strony internetowej czytamy razem.pl (fragmenty)
O świętości można różnie: wzniośle, poważnie, z humorem, poprzez świadectwa innych osób, albo z wykorzystaniem dat i faktów – tych małych i tych niezwykle znaczących, prowadzących jak rozsypane ziarenka na drodze do celu, który czytelnik już zna, a od którego bohaterowie opowieści wydają się jeszcze tak daleko…
I jak długo o nich czytamy, tak długo trwa dla nich „teraz” – teraz podejmują decyzję, walczą, wędrują, wybierają trudniejszą drogę. A gdy zamkniemy książkę, ich „teraz”, którego zakończenie już znamy, może mieć wpływ na nasze teraz, któremu daleko jeszcze (oby) do ostatniej kropki.


Juliusz Gałkowski. Sakrament i pierogi, przy okazji lektury Elżbiety Wiater „Wierny pies pański”. Artykuł na stronie internetowej Christianitas
 Cytujemy fragmenty, artykuł zawiera również ciekawą dyskusję n/t prostoty i prostactwa

.....W tym chyba momencie najwyraźniej widać prostotę życia i uczynków polskiego możnowładcy przemieniającego się biedaka. W przypadku Jacka nie ma bowiem mowy o ekscesach czy awanturach o jakich możemy wyczytać w hagiografiach Franciszka z Asyżu czy Tomasza z Akwinu. Nie ma awantur, skandali, czy efektownych ucieczek. Jacek i Czesław do nowicjatu Dominika Guzmana wstąpili nie na skutek kontestacji rodzinnych tradycji lecz wręcz na odwrót – najprawdopodobniej za namową wuja – krakowskiego biskupa, który wskazał swym kuzynom, że jest to droga umacniająca  dzieło Boga w ich ojczyźnie.

....Jako motto swojej książki Elżbieta Wiater wybrała słowa sługi Bożego, Stefana Wyszyńskiego:Jacek i Dominik! Dwaj ludzie – prości, zda się, jak tylu synów tej ziemi, ale czyż oni na przykładzie swego życia nie pokazują, że może być życie i życie? Może być życie zmarnowane może być życie wspaniałe, może być życie, które będą przeklinać, i może być życie, któremu będą błogosławić. Może być życie, które będzie gorszyło i które będzie budowało: może być życie, które na wspomnienie historyków przerażać będzie, i może być takie, które będzie wywoływać uśmiech pogodny, radości, wdzięczności. Jest życie i życie!